MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Nově - screening sluchu 5 letých dětí15.01.2019


SCREENING SLUCHU U DĚTÍ VE VĚKU 5 LET od 1. 1 2019

 

Cílem screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let je zachytit možnou poruchu sluchu u dětí před zahájením školní docházky.

Děti ve věku 5 let absolvují vyšetření sluchu tónovou audiometrií na ORL nebo foniatrickém pracovišti.

Vlastní vyšetření je nebolestivá metoda. Provádí se v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do suchátek umístněných na uších dítěte pouští sestra tóny definované výšky a hlasitosti. Do záznamu vyšetření sestra zaznamená, jak dítě slyší vyšetřované tóny. Výsledek vyšetření zhodnotí ORL lékař nebo audiolog.

Screening sluchu se neprovádí u dětí s diagnostikovanou trvalou poruchou sluchu v minulosti nebo u dětí, kde to celkový či mentální stav nedovoluje. Výsledkem je normální sluch nebo nedoslýchavost.

V případě poruchy sluchu provede ORL lékař nebo foniatr další dovyšetření.

Záznam o provedení screeningu si nechte ideálně zapsat do očkovacího průkazu nebo si nechte vystavit lékařskou zprávu, kterou nám neprodleně předáte do dokumentace.

 

Na vyšetření s sebou tedy vezměte OČKOVACÍ PRŮKAZ.

 

K vyšetření nepotřebujete doporučení, stačí se na smluvném pracovišti objednat:

MUDr. Doležal Richard - ORL ambulance, Cheb, Hradební 18, 354 422 875