MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

 

 

 

nakoukněte...

 

Vítáme Vás

na našich webových stránkách, které jsme připravili pro Vaší lepší informovanost o chodu naší ordinace. Dozvíte se tady všechy základní informace. 

Snahou naší ordinace je poskytovat co nejkvalitnější komplexní léčebnou, diagnostickou a preventivní péči dětem od novorozeneckého věku až do 19 let. 

Dále je možnost domluvit se na léčbě celostní, především homeopatii a Bachovy květinách. O tyto metody si musí pacient aktivně říct, není nabízena primárně. Konzultace probíhají po vzájemné dohodě ve vybraných termínech a nabízím je i "cizím" pacientům, tedy neregistrovaným v naší ordinaci a také bez věkového omezení. Tyto konzultace probíhají v poradně, kterou mám zařízenou ve stejné budově, ale o patro výše. Bližší informace a možnosti domluvy - čtěte níže vždy pod heslem "poradna".

Základní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, homeopatie a Bachovy květy nejsou hrazeny v České republice z veřejného zdravotního pojištění. 
 

Registrace dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost

Zaregistrování nových pacientů do naší ordinace je možné vždy po předchozí domluvě během ordinační doby (s ohledem na aktuální počet registrovaných pacientů).

Nastávajícím rodičům, kteří zvažují svěření miminka do naší péče, doporučujeme osobní návštěvu již během těhotenství. Můžete si prohlédnout ordinaci, seznámit se s námi a získat některé základní informace. V den propuštění z porodnice nám zavolejte, že jste propuštěni a domluvíme se na termínu prvního vyšetření. Během návštěvy provedeme registraci dítěte. Vlastní zaregistrování je formalita, za kterou pacient nic neplatí.

Lékař má právo odmítnout pacienta zaregistrovat v případě, že již naplnil kapacitu své kartotéky. 

MUDr. Silvia Šuba

Získané atestace, způsobilost k výkonu lékaře, doklad o kontinuálním vzdělávání:

 

s. Renata Poláková

Získaná způsobilost k výkonu dětské zdravotní sestry:

 • Specializovaná způsobilost v oboru Dětská sestra

 

MUDr. Silvia Šuba

Praktická lékařka pro děti a dorost

Svobody 520/03

3500 Cheb 

 

Mapa oblasti Svobody 520/3, 350 02 Cheb

 

 

Máme uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: 

 

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

333 - Pojišťovna VZP, a.s.
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

 

Zdravotní pojišťovny hradí klinické vyšetření nemocných, odběry biologického materiálu, preventivní prohlídky a povinná očkování. Dále přispívají na některá další nepovinná očkování.

O akcích, při nichž pojišťovny přispívají např. na nepovinná očkování, se informujte na pobočce Vaší zdravotní pojišťovny.

Ceny výkonů, které zdravotní pojišťovny nehradí, jsou k dispozici k nahlédnutí v ordinaci.

 

Zdravotní pojištění dítěte

Když se narodí miminko i povinností rodičů je přihlásit své dítě ke zdravotnímu pojištění. Je to stanoveno zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Narození dítěte - pojištěnce s trvalým pobytem na území České republiky je povinen jeho zákonný zástupce nahlásit zdravotní pojišťovně do osmi dnů ode dne narození, a to té zdravotní pojišťovně, u které byla matka dítěte pojištěna v den jeho narození.

Nejdříve však musíte na matrice vyzvednout rodný list dítěte. Po předložení rodného listu vám vystaví pojišťovna Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrou kartičku pojištěnce). Zdravotní pojištění platí za dítě stát.

Pokud dojde ke ztrátě průkazu zdravotního pojištění je nutné nahlásit ztrátu pojišťovně do osmi dnů od zjištěné ztráty. Stejně tak musíte ohlásit změnu jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla dítěte do třiceti dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při změně zdravotní pojišťovny jste povinni vrátit původní průkaz pojištěnce stávající zdravotní pojišťovně.

 

 • Léčebná a diagnostická péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění včetně odběrů krve a biologického materiálu
 • Preventivní prohlídky 
 • Povinná očkování dle aktuálně platných právních předpisů 
 • Nadstandardní nepovinné očkování 
 • Posudková činnost 

 

 • Vyšetření přímo v ordinaci na počkání
 1. CRP
 2. přítomnosti pyogenního streptokoka
 3. měření okysličení krve saturace
 4. měření žloutenky bilirubinometrie
 5. analýza moče 
 • Inhalační aerosolová léčba
 • Aplikace náušnic tzv. "nastřelování" - více informací zde

 

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami je k dispozici v ordinaci na vyžádání. 

 

Nadstandardně se věnuji také léčbě celostní, především homeopatii, Bachovým květinám, laktačnímu poradenství a poradenství v oblasti péči o miminko. 

Konzultace probíhají v poradně mimo ordinaci, která se nachází na stejné adrese (stejný vchod, jiná místnost). Výběr termínů je omezen na odpolední hodiny po našich ordinačních hodinách. Kapacita volných termínů je tedy omezena a odvíjí se také od mého volného času a proto termín objednání je vždy závazný. Na konzultaci se mohou objednat  i "cizí" pacienti, tedy i u nás neregistrovaní a také bez věkového omezení. 

Co  je mým cílem? 

Mým cílem je pacientům pomoci tak, aby se pacient na léčení aktivně podílel, chtěl se léčit, a aby nečekal, že vše za něj vyřeší lékař. „Ne-mocný“ by se měl snažit stát se „mocným“, měl by se snažit převzít svůj díl zodpovědnosti za své zdraví....

U rodičů bych chtěla posílit vědomí zodpovědnosti za své děti...Zodpovědnost za svá rozhodnutí,  jak žiji, jak přemýšlím, jak se chovám a stravuji, protože taky tak pak podle toho budu nebo nebudu stonat....

Homeopatie je často prvním krůčkem k tomu, aby lidé pochopili, že věci  lze řešit i jinak..... Pokud je to možné, pak můžeme hledat případně i hlubší příčiny a souvislosti vzniku nemoci a  jejich ovlivněním pak najít cestu ke zdraví…Je to někdy cesta nelehká, ale výsledek určitě stojí za to...

 • Homeopatie - bližší informace najdete zde
 • Bachovy květy - bližší informace najdete zde
 • Laktační poradenství -  bližší informace zde

 

V případě zájmu o výše uvedené poradenství mně můžete kontaktovat mimo ordinační hodiny: 
silvia@mudrsuba.cz, tel. 704 284 060 (telefonáty maximálně do 20hod.)

Tyto nadstandardní metody nejsou hrazeny v ČR z pojištění, jsou tedy zpoplatněny. Cena zahrnuje čas a um terapeuta. Zahrnuje nespočet hodin strávených studiem, sbíráním zkušeností, cestováním za vzděláním, investicí do vzdělání a studijních materiálů. 

 • V rámci udržení plynulosti provozu prosím pečlivě zvažte delší telefonické konzultace.  Rádi se vám budeme věnovat osobně, pokud však vaše vyšetření bude přerušeno několika telefonními hovory, bude vás to také rušit. Některé dotazy lze řešit i napsáním emailu, ale prosíme o trpělivost při čekáni na odpověď hlavně v průběhu dne v době ordinačních hodin.

 

 • ​Dodržujte prosím dobu pozvání, ušetříte si tím čas strávený čekáním.

 

 • Prosíme o dodržování ordinačních hodin, zejména časů, které jsou vyhrazeny pro akutně nemocné. Přednost v ošetření mají novorozenci do 28 dní po narození a pacienti, kteří jsou v okamžitém ohrožení zdraví (stav vždy posoudí lékař).

 

 • V ordinačních hodinách pro nemocné je potřeba se k vyšetření dostavit max. 30 minut před koncem ordinace. Potřebujeme čas k vyšetření, vysvětlení a zapsání. Nestihneme vše vyřešit 5 minut před koncem ordinace.

 

 • Termíny preventivních prohlídek dlouhodobě sledujeme za vás, jste zváni vždy mimo návštěvy akutně nemocných na přesně stanovený čas. V případě nevyhovujícího termínu po obeslání prosíme o včasné telefonické přeobjednání, abychom termín stihly obsadit. 

 

 • O změně adresy, telefonního čísla či změně pojišťovny nás neprodleně informujte. O těchto změnách nedostáváme žádné informace ze žádných institucí.

LEGISLATIVA platná od 1.4.2012

(Předpis č. 373/2011Sb Zákon o specifických zdravotních službách):

V souladu se zákonem č.372/2011Sb. je lékař, tedy i PLDD, povinen poučit zákonné zástupce dítěte o všech výkonech, vyšetřovacích a léčebných metodách souvisejících s poskytováním péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a to včetně očkování. 

Praktická realizace zákona vyžaduje také plnění rodičovských povinností i na úkor např. Vašich pracovních povinností, neboť zákon říká, že zdravotní služby lze poskytovat pouze se souhlasem jednoho či dvou rodičů.

Znamená to, že na vyšetření, na očkování, na preventivní prohlídky se musí dítě dostavit se zákonným zástupcem, ne s babičkou, tetou, starším sourozencem atd.

Zákonný zástupce může má možnost písemně určit oprávněnou osobu -  komu a v jakém rozsahu smí či nesmí být podávány informace o zdravotním stavu dítěte.  - FORMULAŘ KE STAŽENí zde. 

Nejde to však tehdy, když jsou rodiče rozvedeni a jeden z rodičů si nepřeje, abychom podávali informace bývalému partnerovi – pouze a jedině na základě soudního rozhodnutí. Obecně je možno nám omezit podávat informace o Vašem dítěti např. babičce, tetě,.....

Výjimkou je nezletilý nad 15 let, kterému, po písemném souhlasu rodiče, můžeme poskytovat zdravotní služby bez doprovodu.

 

LEGISLATIVA platná od 25.5.2018

Od 25. května 2018 nahradí současný český zákon o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR, tedy předpis Evropské unie. Pravidla GDPR se vztahují i na poskytovatele zdravotních služeb, protože jsou tzv. správcem osobních údajů.

Jako správce osobních údajů musíme prokazatelně informovat subjekty údajů (zejména pacienty, osoby nahlížející do zdravotnické dokumentace a zaměstnance) o tom, které osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem, a také o tom, jaká práva máte. K tomu slouží informace o zpracování osobních údajů - viz zde.