MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Očkování proti meningokokům13.05.2020

Podmínky k úhradě zdravotními pojišťovnami - viz text.


Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2020

....

Očkování provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka (nepovinné očkování)

...

F. Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím

1) S platností od 1. 5. 2020 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 8. Zákona hrazenou službou nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím způsobeným

a) meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku 

b) meningokokem skupiny A,C,W,Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života

...

 

3) Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím je doporučeno aplikací:

a) OL 0193805 Bexsero (MenB-4C) ve schématu 2+1 (platné i pro nedonošené děti).

Očkování lze zahájit od 2 měsíce věku; druhá dávka podaná v intervalu minimálně 2 měsíce s podáním posilovací dávky ve 12 – 15 měsíci věku, s prodlevou nejméně 6 měsíců mezi primární sérií a posilovací dávkou,

b) OL 0193236 Nimenrix (MenA,C,W,Y) podáním jedné dávky v období od dovršeného 1 roku věku (tzn. zahájit očkování lze den po 1. narozeninách) do dovršení 2 let včetně (tzn. nejpozději v den 2. narozenin).

 

4) PŘECHODNÉ USTANOVENÍ – výjimka k doočkování rozočkovaných dětí proti meningokoku typu B (OL 0193805 Bexsero):

a) druhá a třetí dávka vakcíny bude hrazena u dětí, které byly před 1. 5. 2020 očkovány první dávkou vakcíny (tzn. první dávka byla aplikovaná nejpozději 30. 4. 2020) při splnění ustanovení „je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku“ s tím, že třetí, posilovací, dávka musí být podána nejpozději mezi 12 – 15 měsícem věku,

b) třetí dávka vakcíny bude hrazena u dětí, které byly před 1. 5. 2020 očkovány dvěma dávkami vakcíny (tzn. druhá dávka byla aplikovaná nejpozději 30. 4. 2020) při splnění ustanovení „je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku“ a „druhá dávka byla aplikovaná v intervalu minimálně 2 měsíce po první dávce“; třetí, posilovací, dávka musí být podána nejpozději mezi 12 – 15 měsícem věku,

c) u očkování proti meningokoku typu A,C,W,Y nejsou zohledněny žádné výjimky