MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Provoz ordinace07.09.2020


Vážení rodiče našich pacientu a pacienti!
Dovolím si připomenout SPLDD ČR doporučené pokyny pro provoz ordinace, které stále platí a které v naši ordinaci dodržujeme.
Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace se snažíme obnovit provoz ordinace za dodržení následujících opatření:
1. pokračujeme v objednávkovém systému, kdy všechny pacienty vyšetřujeme pouze po předchozím telefonickém objednání, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů v prostorách zdravotnického zařízení. Při objednávání sdělte jméno pacienta, důvod návštěvy, epidemiologickou anamnézu.
2. Pokud lze, řešíme potíže pacienta distančním způsobem.
3. Nadále dodržujeme striktní oddělení zdravých od nemocných.
4. Do objektu zdravotnického zařízení vstupuje vždy pouze pacient, u nezletilých a osob ZTP pouze jeden doprovod (pokud nedohodneme jinak).
5. Při vstupu do zdravotnického zařízení musí mít pacient a jeho doprovod zakryta ústa a nos rouškou (rodič ji má s sebou pro sebe i dítě)
6. Při vstupu je všem příchozím bezkontaktně změřena tělesná teplota (základní triage).
7. U vstupu do prostor ordinace použijte desinfekci buď vlastní nebo je pacientům k dispozici dezinfekce na ruce.
8. K pacientům s příznaky respiračního onemocnění přistupujeme jako k pacientům se susp. koronavirovou infekcí a používáme OOP.
9. Po odchodu každého nemocného pacienta provádíme úklid a dezinfekci v místnostech ordinace. Po vyšetření každého pacienta dbáme na vlastní hygienu rukou (sejmutí rukavic, mytí a dezinfekce rukou).
10. Po skončení ordinační doby zajistíme celkový úklid prostor zdravotnického zařízení včetně dezinfekce podlah, klik, madel, židlí, splachovadel na WC, vodovodních baterií…
11. Z prostor ordinace PLDD jsme odstranili hračky, časopisy, knížky apod.