MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Očkování proti chřipce 202108.12.2020


Vážení pacienti!

Pokud máte zájem o očkování proti chřipce v příštím roce 2021, bereme objednávky do 15. 1. 2021.

POZOR - objednávky jsou ZÁVAZNÉ !!!

Děti do 9 let, pokud budou očkované poprvé, musí dostat 2 dávky s měsíčním rozestupem. Ostatní potřebují pouze 1 dávku. 

Nově se nám naskytla tato možnost předobjednávky :-)

Tímto chceme předejít zklamání z letošního roku. 

 

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se nepovinné očkování proti chřipce, kde je hrazeno očkování a léčivé přípravky obsahující očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném, týká pojištěnců:

- nad 65 let věku,

- po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,

- kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,

- umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

(dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4)

- a dále pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),

- pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,

- pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

- pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

(dle § 30 odst. 2 písm. b bod 7, s účinností od 1. 1. 2018)