MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Zavřeno - rekonstrukce23.12.2020

Dne 23. 12. 2020 budeme mít zavřeno z důvodu rekonstrukce.


Dne 23. 12. 2020 budeme mít zavřeno z důvodu rekonstrukce. Akutní, neodkladné stavy ošetří MUDr. Dolejšová Alena.