MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Reakce po očkování – návod, jak je zvládnout

 

1. Závažné alergické reakce

Po každém očkování počkejte v čekárně lékaře po dobu 30 minut. Tento postup se doporučuje po aplikaci jakéhokoliv léčiva do svalu, do podkoží nebo do žíly. I když jsou okamžité alergické reakce po očkování extrémně vzácné, je nezbytné tento postup dodržet.

2. Únava a podráždění dítěte

U části dětí lze po aplikaci očkování pozorovat větší či menší změnu chování oproti normálu. Tato změna trvá většinou pouze několik hodin. Děti mohou být plačtivější než obvykle, mohou vyžadovat více spánku nebo naopak častější kojení, mohou být podrážděné. Nelze dopředu odhadnout, jak bude dítě na očkování reagovat. Proto se připravte na to, vyhovět mu v jeho aktuálních požadavcích. Uklidňujte ho vámi vyzkoušenými způsoby, přikládejte ho častěji ke kojení, pokud to vyžaduje, případně mu dopřejte odpočinek. Déletrvající neztišitelný pláč zkonzultujte s praktickým dětským lékařem.

3. Místní reakce po očkování

Místní otok a zarudnutí lze krátkodobě zchladit například chladivým gelovým sáčkem, který přiložíme přes suchou tkaninu po dobu maximálně deseti minut. Toto lze zopakovat několikrát během dne. Malé zatvrdnutí, které nevyžaduje další péči, může ovšem přetrvávat i několik dní, než se vstřebá.

4. Horečka

U některých dětí se po očkování může vyskytnout horečka.  Pokud se objeví, bývá to většinou za několik hodin po očkování u neživých vakcín (např. po očkování hexavakcínou, vakcínou proti pneumokokům nebo meningokokům) nebo za několik dnů (7-10) po podání živé vakcíny (např. vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím).

Horečkou se rozumí tělesná teplota vyšší než  38st C. Pokud má dítě jen zvýšenou teplotu, tedy teplotu mezi 37 a 38 st C, léky nepodáváme, jen teplotu dle vývoje pravidelně kontrolujeme nejméně jednou za hodinu, při narůstání teploty častěji. V případě obtíží je vhodné dítě pečlivě kontrolovat i   v průběhu noci.

Pokud teplota dítěti stoupne nad 38 st C, podáváme léky na snížení horečky. Kojencům se podává nejčastěji lék s obsahem paracetamolu nebo ibuprofenu, ve formě čípku nebo sirupu. Dávkování jednotlivých léků je uvedeno v příslušných příbalových letácích, přesné dávkování podle aktuální hmotnosti dítěte konzultujte prosím s praktickým dětským lékařem, který vám také vysvětlí i další možnosti srážení horečky.

Dávkování léků na snížení horečky:

Léky s obsahem  PARACETAMOLU

Doporučené dávkování 10-15 mg/kg v jednotlivé dávce.

Maximální celková denní dávka za 24 hodin je 60 mg/kg.

Interval mezi jednotlivými dávkami je 6 hodin.

K dosažení optimálního účinku je třeba dávkování stanovit co nejpřesněji podle tělesné hmotnosti dítěte a dodržet jednotlivou dávku.

 

Léky s obsahem IBUPROFENU

Doporučené dávkování je 5-10 mg/kg v jednotlivé dávce.

Maximální celková denní dávka za 24 hodin  je 20-30 mg/kg tělesné váhy Interval mezi jednotlivými dávkami je 8 hodin.

Léky s obsahem kyseliny salycilové (např. acylpyrin) nesmíte nikdy podat dětem do 15 let věku bez výslovného doporučení ošetřujícího lékaře. Po jejich podání by mohlo dojít k velmi závažnému syndromu, při kterém může dojít k selhání jater.

Pokud má dítě horečku a podáte mu lék na její snížení, jeho efekt bude patrný s odstupem minimálně 30 minut. Následně je nutné teplotu dítěte pravidelně kontrolovat a případně podání léku s odstupem dle návodu zopakovat. Dbejte také na dostatečný přísun tekutin. Lék se stejnou účinnou látkou můžete podat s odstupem minimálně 6-8 hodin. V některých případech lze na doporučení lékaře kombinovat léky s různými účinnými látkami, interval mezi jejich podáním pak musí být nejméně 3-4 hodiny.

Pokud je horečka vyšší než 40st. C, nereaguje na léky na snížení horečky nebo trvá déle než jeden den, případně pokud je  stav dítěte nápadně jiný než obvykle, kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu.

Zdroj: GSK sympozium